Biltransport
Biltransport
Biltransport
Pumpor
Pumpor
Pumpor
Hästtransporter
Hästtransporter
Hästtransporter

Jordbruk

Majsodling

Många års erfarenhet av majsodling och sortförsök på Slättviksgård har gett oss ett bra alternativ till den traditionella växtodlingen . Vi har med åren skaffat de bästa maskinerna för kärnmajsodling och kan erbjuda majssådd med Horsch skivbillsteknik både för frö och radmyllning av startgödningen. För skörd kör vi med 2st IH axialflow med majsbord vilket ger det absolut bästa resultatet.
Vi erbjuder även betsådd med radmyllning och GPS.
För mer info ring mig på 0708-453773